Μέλημά μας η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη σε άλλες περιοχές.

Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο των τροφίμων, η ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε. είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Σήμερα έχοντας εδραιωθεί στην αγορά της Κεντρικής Ελλάδας ως η ισχυρότερη τοπική εισαγωγική και εμπορική αλυσίδα στο χώρο των τροφίμων, με σταθερά βήματα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις επόμενες αναπτυξιακές μας ενέργειες.

Έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης, από τα πρώτα κιόλας βήματα, αποτέλεσε το ανθρώπινο δυναμικό μας. Παρέχοντας ευκαιρίες εργασίας και εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον και σε ένα δυναμικό κλάδο, η ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε. κατάφερε να συγκροτήσει ένα άριστα καταρτισμένο στελεχικό δυναμικό.

Στα πλαίσια του στρατηγικού μας σχεδιασμού η ανάγκη για επέκταση του με νέα και δυναμικά στελέχη, με όραμα και διάθεση, είναι πάγια και διαρκής.

staff